Aval logo 2

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity plik kontrolny – JPK Jednolity Plik Kontrolny dla małych przedsiębiorców obowiązuje od 1 stycznia 2017r. Obowiązek przekazania do urzędu skarbowego raportów w formie jednolitego pliku kontrolnego dotyczy ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Przez księgi podatkowe należy rozumieć : księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów , ewidencje i rejestry do których prowadzenia obowiązani są podatnicy. Read more about Jednolity Plik Kontrolny[…]