Anulowanie faktury VAT

Anulowanie faktury VAT

Żaden z przepisów obowiązujących w zakresie VAT nie reguluje kwestii anulowania faktur VAT. Sytuacje takie zdarzyć się mogą w każdej firmie, albo poprzez błędną obsługę programu księgowego, albo też wówczas, gdy dostawca wystawi fakturę, natomiast transakcja w ogóle nie dojdzie do skutku, bo np. nabywca wycofa się z umowy.

Jeżeli nie doszło do dostawy towaru, lub też usługa nie została wykonana, oznacza to że transakcja nie miała w ogóle miejsca, a faktura dokumentująca wykonanie tych czynności nie powinna być wprowadzona do obrotu gospodarczego.

Jeżeli wystawiona faktura nie dokumentuje wykonania czynności sprzedaży, nie została wysłana do klienta, a sprzedawca posiada zarówno oryginał, jak i kopię tej faktury, organy podatkowe dopuszczają możliwość anulowania faktury poprzez dokonanie na oryginale i kopii stosownych adnotacji np. “anulowano dnia…” wraz z podpisem osoby uprawnionej do wystawiania faktur. Anulowana faktura nie powinna być wprowadzana do ewidencji VAT i wykazywana w deklaracji VAT, a jedynie przechowywana w dokumentach sprzedawcy.

W przypadku kasy rejestrującej anulowanie sprzedaży należy dokonać ręcznie opisując przypadek w zeszycie korekt, a dokumentem potwierdzającym będzie oryginał paragonu fiskalnego.

Anulowanie faktury VAT

Biuro Rachunkowe