4 maja 2016

Biuro Aval

Owner

Felicja Orłowska

Założycielka firmy.
Od 1991 prowadzi działalność związaną z finansami.

 

Wpis na listę doradców podatkowych nr 04590 z dnia 05.03.1998

KRDP 04590

Szanowna Pani

Felicja Orłowska

Uprzejmie Panią informuję, że w dniu 5 marca 1998r. została Pani wpisana na listę doradców podatkowych i otrzymała Pani numer wpisu

04590

Podstawa prawna: art.8 ust.1 w zw. z art. 83 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz.475)

z up. Ministra Finansów

Warszawa, dnia 1998-03-05

 

 

Świadectwo kwalifikacyjne nr 11333/98

Niniejszym potwierdza się, że

Pan(i) FELICJA ORŁOWSKA

spełnia wymogi kwalifikacyjne określone dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.).

Z upoważnienia Ministra Finansów

Warszawa, dnia 1998-12-28