4 maja 2016

Księgi handlowe

Oferujemy prowadzenie ksiąg handlowych. Zapewniamy wysoką jakość usług.

  • Prowadzenie wymaganych przepisami ewidencji księgowych (ksiąg głównych, pomocniczych, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług)
  • Rozliczenie właścicieli
  • Sporządzanie raportów (rocznych i miesięcznych)
  • Obsługa pracowników
  • Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
księgi handlowe

Biuro Rachunkowe