Korzystaj z usług doradcy podatkowego

Korzystaj z usług doradcy podatkowego

korzystaj z usług doradcy podatkowego

KIDP Logo

Tylko wtedy masz gwarancję profesjonalnego prowadzenia spraw podatkowych Twojej firmy<!–more–>

Zmienne, niejasne i różnie interpretowane przepisy podatkowe wymagają specjalistycznej aktualizowanej na bieżąco wiedzy oraz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów podatkowych.

Doradcy Podatkowi stale podnoszą swoje kwalifikacje – czuwa nad tym samorząd zawodowy. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i możliwość skoncentrowania się na prowadzeniu firmy.

Udzielenie pełnomocnictwa doradcy podatkowemu pozwala na reprezentowanie podatnika w kontaktach z organami podatkowymi, skarbowymi i w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Prawidłowo sporządzone i złożone w terminie deklaracje, wezwanie do urzędu skarbowego, kontrola podatkowa  w  firmie – takie sprawy nie spędzają snu z powiek przedsiębiorcom współpracującym z doradcą podatkowym.

Wsparcie rozwoju Twojej firmy

Planowanie i optymalizacja podatkowa to kluczowy element zarządzania przedsiębiorstwem.

Ważne decyzje finansowe powinny być konsultowane z doradcą  podatkowym.

Kompleksowość usług
Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych, to nie jedyne pole działania doradców. Służą oni również wsparciem w  sprawach celnych, dewizowych, kadrowych, płacowych, egzekucji administracyjnej i przy pozyskiwaniu funduszy unijnych.