Aval logo 2

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity plik kontrolny – JPK Jednolity Plik Kontrolny dla małych przedsiębiorców obowiązuje od 1 stycznia 2017r. Obowiązek przekazania do urzędu skarbowego raportów w formie jednolitego pliku kontrolnego dotyczy ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Przez księgi podatkowe należy rozumieć : księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów , ewidencje i rejestry do których prowadzenia obowiązani są podatnicy. Read more about Jednolity Plik Kontrolny[…]

Aval logo 2

Korzystaj z usług doradcy podatkowego

Korzystaj z usług doradcy podatkowego Tylko wtedy masz gwarancję profesjonalnego prowadzenia spraw podatkowych Twojej firmy<!–more–> Zmienne, niejasne i różnie interpretowane przepisy podatkowe wymagają specjalistycznej aktualizowanej na bieżąco wiedzy oraz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Doradcy Podatkowi stale podnoszą swoje kwalifikacje – czuwa nad tym samorząd zawodowy. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i możliwość skoncentrowania się na prowadzeniu Read more about Korzystaj z usług doradcy podatkowego[…]